28.12.2011. 13:57

Vēlamies informēt, ka sākot ar 2012. gada 01. janvāri pieteikumi par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu un saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā būs pakļauti izskatīšanai zemesgrāmatu nodaļās.

"Pieteikumu iesniegšana par saistību izpildi tiesas ceļā zemesgrāmatu nodaļās saskaņā ar grozījumiem likumā „Par tiesu varu”, sākot ar 2012.gada 1.janvāri zemesgrāmatu nodaļas tiks iekļautas rajona (pilsētas) tiesu
sastāvā.

Rajona (pilsētas) tiesu tiesnešu zemesgrāmatu nodaļu kompetencē tiks nodota divu lietu kategoriju izskatīšana:

  • pieteikumi par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu;
  • saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā.

Zemesgrāmatu nodaļas būs rajona (pilsētu) tiesu sastāvā, atbilstoši zemesgrāmatu nodaļas darbības teritorijai, līdz ar to turpmāk pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu un saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā izskatīts rajona (pilsētas) tiesu tiesneši zemesgrāmatu nodaļās.

Tiesu administrācija informē, ka ir mainīti zemesgrāmatu nodaļu nosaukumi:

Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļa turpmāk sauksies Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļa, kura ar 2012.gada 1.janvāri izskatīs iepriekš minēto lietu kategoriju pieteikumus, kas līdz šim bija piekritīgi Rīgas pilsētas Centra rajona tiesai, Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesai, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesai, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai, Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesai un Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesai.

Savukārt Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļa sauksies Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa un ar 2012.gada 1.janvāri izskatīs šo divu kategoriju lietas, kas līdz šim bija piekritīgas Rīgas rajona tiesai un Siguldas tiesai.

Papildus informējam, ka Krāslavas zemesgrāmatu nodaļa tiks pievienota Daugavpils zemesgrāmatu nodaļai, kas ar 2012.gada 1.janvāris sauksies Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļa un izskatīs pieteikumus, kas līdz šim bija piekritīgi Krāslavas rajona tiesai un Daugavpils tiesai.

Pārējo zemesgrāmatu nodaļu nosaukumi tiks mainīti atbilstoši viņu darbības teritorijā esošās tiesas nosaukumam.

Zemesgrāmatu nodaļu kontaktinformāciju skatīt interneta vietnē http://www.zemesgramata.lv/default.asp "

Avots: www.tiesas.lv

 


Top.LV
iPilot.lv