Lietas par maza izmēra prasībām

law1Saeima 2011.gada 8.septembrī veikusi virkni grozījumu Civilprocesa likumā, kuri spēkā stājušies 2011.gada 30.septembrī, SIA „CUBERA” vērš jūsu uzmanību uz vienu no būtiskākajiem grozījumiem, proti, Civilprocesa likuma papildināšanu ar 30.3. nodaļu „Lietas par maza izmēra prasībām”.Lietas par maza apmēra prasību ierosināšana un izskatīšana pieļaujama tikai prasībās par naudas piedziņu un uzturlīdzekļu piedziņu (35.panta pirmās daļas 1. un 3.punkts).

Tiesnesis lietu par maza apmēra prasību ierosina uz rakstveida prasības pieteikuma pamata, ja galvenais parāds vai - prasībā par uzturlīdzekļu piedziņu - maksājumu kopsumma prasības iesniegšanas dienā nepārsniedz Ls 1500.

Šādas lietas izskatāmas rakstveida procesā, taču gadījumos kad kāda no pusēm lūdz rīkot tiesas sēdi, lieta izskatāma tiesas sēdē, piedaloties lietas dalībniekiem.

Tiesas lēmums ir pārsūdzams kasācijas kārtībā.

Jaunā kārtība ļauj klientam ietaupīt gan laiku gan finanšu līdzekļus par juridisko pakalpojumu saņemšanu.

Sīkāk lasiet: http://www.likumi.lv/doc.php?id=236269&from=off


Top.LV
iPilot.lv