No 01.07.2013. stājušies spēkā būtiski grozījumi Komerclikumā. Likuma grozījumu galvenais mērķis – reiderisma ierobežošana.

Reiderisms- prettiesiska komersanta pārņemšana, kad tiek pārņemta kontrole pār komersanta kapitāla daļām vai akcijām, kas notiek pretēji komersanta esošo īpašnieku interesēm.

Likuma grozījumi noteic, ka paraksti kapitālsabiedrības pieteikumā ir apliecināmi notariāli, ja reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā tiek pieteiktas būtiskas izmaiņas, piemēram, uzņēmuma padomes, valdes vai likvidatora sastāvā. Grozījumi mainaarī dalībnieku reģistra vešanas kārtību. Parakstus varēs apliecināt pie zvērināta notāra vai UR valsts notāra, vai arī pieteikumu parakstīt ar drošu elektronisko parakstu, kas notariāli nav jāapliecina.

Saskaņā ar grozījumiem no š.g. 1.jūlija uz šādiem pieteikumiem personas paraksts ir apliecināms notariāli:

 1. Pieteikuma par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā;
 2. Pieteikuma par personālsabiedrības biedra ar pārstāvības tiesībām maiņu vai pārstāvības tiesību izmaiņām;
 3. Pieteikuma par prokūras izdošanu, atsaukšanu vai tās apjoma izmaiņām;
 4. Pieteikuma par personālsabiedrības likvidatora iecelšanu vai atsaukšanu;
 5. Visiem iesniegtajiem pieteikumiem, ja tas paredzēts kapitālsabiedrības statūtos vai personālsabiedrības iepriekš komercreģistra iestādei iesniegtā visu biedru parakstītā pieteikumā.

Tāpat grozījumi nosaka, ka notariāli jāapliecina paraksti uz šādiem pieteikumam pievienojamiem dokumentiem:

 1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku reģistra nodalījuma;
 2. Personas piekrišanas ieņemt kapitālsabiedrības (SIA un AS) valdes locekļa amatu (izņemot gadījumu, kad valdes locekļa piekrišana ietverta pieteikumā komercreģistra   iestādei un viņa paraksts uz pieteikuma apliecināts notariāli);
 3. Personas piekrišanas ieņemt komercsabiedrības (SIA, AS, PS, KS) likvidatora amatu;
 4. Kapitālsabiedrības pilna statūtu teksta jaunajā redakcijā (turklāt statūtus jaunā redakcijā paraksta ne tikai valde, bet arī tās personas, kuras parakstījušas dalībnieku (akcionāru) sapulces protokolu, kurā iekļauts lēmums par grozījumu izdarīšanu statūtos);
 5. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulces protokola vai tā atvasinājuma, ja:
 • pieņemts lēmums par sabiedrības valdes locekļa ievēlēšanu vai atsaukšanu,
 • pieņemts lēmums par sabiedrības statūtu grozījumiem,
 • pieņemts lēmums par sabiedrības likvidatora ievēlēšanu vai atsaukšanu,
 • tas paredzēts sabiedrības statūtos.
 1. Akciju sabiedrības padomes sēdes protokola vai tā atvasinājuma, ja:
 • pieņemts lēmums par sabiedrības valdes locekļa ievēlēšanu vai atsaukšanu,
 • tas paredzēts sabiedrības statūtos.
 1. Akciju sabiedrības akcionāru sapulces protokola vai tā atvasinājuma, ja:
 • pieņemts lēmums par sabiedrības padomes locekļa ievēlēšanu vai atsaukšanu,
 • pieņemts lēmums par sabiedrības statūtu grozījumiem,
 • pieņemts lēmums par sabiedrības likvidatora ievēlēšanu vai atsaukšanu,
 • tas paredzēts sabiedrības statūtos. 

Sīkāk lasiet:

http://www.ur.gov.lv/?a=936&z=598&v=lv

https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=256915
 

 


Top.LV
iPilot.lv